adwokat restrukturyzacja

Restrukturyzacja Kraków

Firmy, które popadły w spiralę zadłużenia, mogą skorzystać z możliwości wszczęcia przed sądem postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to jeden z najskuteczniejszych instrumentów, dzięki któremu przedsiębiorstwo borykające się z problemami finansowymi zyskuje możliwość przeprowadzenia naprawy i uniknięcia w ten sposób likwidacji. Rozwiązanie to dedykowane jest przedsiębiorcom, którym zależy na jak najszybszym zakończeniu rozprawy sądowej. Trzeba mieć świadomość, że postępowanie restrukturyzacyjne zazwyczaj trwa krótko i wiąże się z nim niewielka liczba formalności.

Nasza kancelaria mająca swoją siedzibę w Krakowie udziela kompleksowej pomocy prawnej właścicielom firm, którzy mają problem z regulacją ciążących na nich zobowiązań finansowych. Na zlecenie Klienta oddelegowany do zajmowania się daną sprawą radca prawny sporządzi szczegółową analizę prawno-ekonomiczną sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem istnienia przesłanek do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając tryb postępowania dopasowany do potrzeb dłużnika. Przygotowujemy wnioski i pisma procesowe. Podejmujemy się również reprezentowania interesów Klientów przed sądem. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Trzeba mieć świadomość, że restrukturyzacja ukierunkowana jest na uniknięcie ogłoszenia upadłości zadłużonego podmiotu gospodarczego na mocy zawartego z pożyczkodawcami układu. Wybór tego rozwiązania dla większości firm okazuje się bardzo korzystny. Przedsiębiorstwa, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, zwykle nie mają większego problemu ani z utrzymaniem dotychczasowej współpracy z kontrahentami, ani też ze znalezieniem nowych partnerów biznesowych. Wprowadzone przekształcenia stają się dla nich szansą nie tylko na utrzymanie się na rynku, ale także na rozwój dotychczasowej działalności.

 

Restrukturyzacja firmy może nastąpić w różnych okolicznościach. Na ogół w tym celu wszczyna się jedno z czterech postępowań:

  • o zatwierdzenie układu – w jego ramach dochodzi do zawarcia porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem oraz potwierdzenia przez sąd zawartej umowy;

  • przyspieszone układowe – to szybki i uproszczony proces, który trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka miesięcy; najważniejsze kryterium uprawniające do jego przeprowadzenia stanowi suma wierzytelności spornych nieprzekraczająca 15% wszystkich roszczeń wierzycieli;

  • sanacyjne – to postępowanie restrukturyzacyjne ukierunkowane na wielopłaszczyznową naprawę przedsiębiorstwa; nadzorowaniem działalności firmy zajmuje się zarządca;

  • układowe – to bardziej szczegółowy proces, ukierunkowany na rozwiązanie problemów finansowych podmiotów gospodarczych, które na skutek długotrwałych problemów z płynnością finansową stały się niewypłacalne; w takim przypadku sama restrukturyzacja może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

Nasza kancelaria z Krakowa oferuje Klientom również pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Choć w jego ramach przygotowuje się likwidację danego podmiotu, a dłużnik ogłasza upadłość, istnieje możliwość zachowania przez niego przedsiębiorstwa. Takie postępowanie uważa się za jedną z form restrukturyzacji.

Nasza kancelaria z Krakowa na bieżąco monitoruje przebieg postępowania legislacyjnego w zakresie Tarcza 4.0 . Tarcza Antykryzysowa 4.0 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=382 na Rozdział 6 projektu – artykuły od 14 do 24 planuje utworzenie instytucji zwanej jako uproszone postępowanie restrukturyzacyjne. Na podstawie planowanych przepisów do czerwca 2021 roku firma w tarapatach finansowych będzie mogła otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu. Wystarczy, że podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i ogłosi swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie zapewni dłużnikowi szeroką ochronę  przed postępowaniami egzekucyjnymi, dotyczącymi również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, Nadto dłużnik będzie także chroniony przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów, np. najmu, dzierżawy czy leasingu.