upadłość konsumencka kraków

KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO

Kancelaria radców prawnych i doradców restrukturyzacyjnych

Kompleksowa obsługa z zakresie upadłości konsumenckich i firm od przygotowania wniosku do całkowitego oddłużenia.
Pełne wsparcie we wszystkich rodzajach restrukturyzacji, włączając w to postępowania sanacyjne i przyśpieszone postępowania układowe.

upadlosc-koncumencka.jpg

Nie każda zadłużona u różnych wierzycieli osoba jest w stanie spłacić swoje zobowiązania. W takiej sytuacji polskie prawo przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w wyniku której pieczę nad mieniem zadłużonego i wchodzącą w jego skład masą upadłościową (w tym nieruchomościami) przejmuje syndyk. Choć cały proces większości osób kojarzy się negatywnie, trzeba mieć świadomość, że takie rozwiązanie w przeważającej liczbie przypadków pozwala dłużnikowi na ustabilizowanie jego sytuacji finansowej. Podjęcie natychmiastowych kroków prawnych dążących do oddłużenia majątku albo restrukturyzacji firmy (w przypadku przedsiębiorców) to najlepsze, co dłużnik może zrobić w tych okolicznościach.

Osoby, dla których upadłość konsumencka stanowi jedyny sposób na pozbycie się długów obciążających nieruchomości i inne składniki mienia, mogą skorzystać z profesjonalnej, nierzadko darmowej pomocy naszej kancelarii z siedzibą w Krakowie. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą radca prawny z prowadzonego przez nas biura syndyka przejmie na siebie wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem wniosku oraz przeprowadzeniem procedur ukierunkowanych na oddłużanie majątku.

ZAKRES USŁUG

Świadczymy także usługi online

Świadczymy usługi na terytorium całego kraju
Reprezentujemy dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych świadczą w szczególności:

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, w tym zarówno osobom rozważającym, jak i będącym w procesie upadłości konsumenckiej. W szczególności przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i reprezentujemy Konsumenta przed sądem upadłościowym.

upadłość Złożenie
Resume

UPADŁOŚCI FIRM

Przygotowujemy rekomendacje dla członków zarządów, analizę szans i ryzyk związanych z możliwością ogłoszenia upadłości.
Reprezentujemy zarządy firm przed sądem i wobec wierzycieli.

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz wszelkie pisma procesowe.
Udzielamy kompleksowych porad prawnych.

Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych, mediacjach i procesach ugodowych.

RESTRUKTURYZACJE

• Reprezentowanie interesów dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
• przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych;
• dobór trybu restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszone postępowanie układowe lub postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne) dostosowanego do potrzeb dłużnika przy uwzględnieniu jego sytuacji;
• sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
• sporządzenie wniosków restrukturyzacyjnych do Sądu o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego zawierających

Contract Review
 

Upadłość konsumencka, restrukturyzacja – kancelaria Kraków

Swoją ofertę kierujemy nie tylko do osób prywatnych, ale także firm borykających się z problemami finansowymi, dla których szansą może stać się również restrukturyzacja. Na zlecenie Klientów przygotowujemy rekomendacje dla członków zarządów, analizujemy szanse i ryzyka związane z ewentualnym ogłoszeniem upadłości oraz bierzemy udział w mediacjach i procesach ugodowych.

Udzielamy Klientom pełnego wsparcia w procesie przekształceniowym, uczestnicząc także w postępowaniu sanacyjnym i układowym oraz dobierając dostosowany do danych okoliczności tryb restrukturyzacji. Nasza kancelaria podejmuje się również reprezentacji interesów Klienta przed sądem upadłościowym. Pracujący w naszym biurze radca prawny weźmie na siebie także odpowiedzialność za przygotowywanie wniosków i pism procesowych. Dążymy do możliwie jak najszybszego oddłużenia firmowego majątku i nieruchomości. Dokładamy wszelkich starań, aby restrukturyzacja przedsiębiorstwa przebiegła szybko i sprawnie, przynosząc dłużnikowi określone korzyści w postaci regulacji ciążących na nim zobowiązań finansowych.

W zakresie usług kancelarii mieści się również darmowa pomoc polegająca na udzielaniu profesjonalnych porad prawnych dłużnikom rozważającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także tym, w przypadku których sąd wszczął już odpowiednie procedury. Radcowie prawni zatrudniani przez nasze biuro dysponują również licencją uprawniającą ich do pełnienia funkcji syndyka masy upadłościowej. Dzięki temu mogą oni przejąć tymczasową kontrolę nad zadłużonym majątkiem, zabezpieczając go przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz zawiadamiając banki, komornika i wierzycieli o postępowaniu upadłościowym. Odpowiadają oni także za sporządzenie listy wierzytelności oraz zlikwidowanie majątku poprzez jego rozdzielenie między wierzycieli. W ten sposób następuje oddłużanie mienia oraz wchodzących w jego skład nieruchomości, w którym aktywnie uczestniczy doradca restrukturyzacyjny. Za instytucję uprawnioną do wyznaczenia pełnomocnika, którym jest syndyk masy upadłościowej, uważa się sąd.

Nasza kancelaria działająca w Krakowie podejmuje się reprezentowania zarówno interesów dłużników, jak i wierzycieli. Na wielu z nich czeka darmowa pomoc prawna. Przykładamy szczególną wagę do starannego przygotowywania treści wniosków. Z doświadczeń zatrudnianych przez nasze biuro syndyka masy upadłościowej radców prawnych wynika bowiem, że odpowiednie sformułowanie tekstów pism procesowych przyczynia się do pozytywnego rozpatrywania przez sąd spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

mn.jpg

KIM JESTEŚMY?

Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego  jest kierowana przez radcę prawnego (nr wpisu  KR-2130) i doradcę restrukturyzacyjnego (nr licencji Ministra Sprawiedliwości 928) Mateusza Nowaka.
Posiadamy 13 letnie doświadczenie w zapewnianiu najwyższej jakości usług prawnych. 

Połączenie doświadczenia radcy prawnego z praktyką doradcy restrukturyzacyjnego zapewnia profesjonalne podejście do potrzeb Klientów naszej Kancelarii.

 

KONTAKT

Kraków, 31-542, ul. Kazimierza Kordylewskiego 7/18,

 +(48) 12 6563700

+(48) 126563700 (nieczynny do czasu zakończenia pandemii)

Dziękujemy za przesłanie!